Mivano Racing 2019 roster

 

Driver Nationality Notable Car preference
Andrew Caron bmw
Ashley Owen proto
Brandon Hawkin mx5
Dion Fiallo bmw
Enrico Di Loreto proto
Enzo Canta skippy
Fabio Gonzalez bmw
Fabio Mantellini Team Manager
Fahim Antoniades skippy
Frederic Evers NES Champion proto
Gabor Mecs proto
Jose Maria Lopez proto
Kenny Brady mx5
Luc van Schaik bmw
Luke Wankmuller bmw
Marcello Pagnan mx5
Marcus Hamilton NES Champion proto
Matt Farrow SCO Champion proto
Michael Diaz bmw
Mike Partington bmw
Moises Caraballo bmw
Racim Fezoui BIG C Champion mx5
Tom Ward skippy
Tommaso Carla NES Champion proto
Will Tregurtha bmw